+

Maximaal alles
eruit halen

Tarieven

Als particulier betaalt u voor onze aanvullende mantelzorg een tarief van:

Overdag (07.00-17.00):
€ 25,50 per uur (incl. btw)

‘s Avonds en in de weekenden:
€ 27,50 per uur (incl. btw)

Uiteraard worden er geen kosten gerekend voor het intakegesprek, kennismakingsgesprek en de bemiddeling.

Maximaal de perfecte klik

Vergoedingen

Het is vaak mogelijk om de aanvullende mantelzorg vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb) vergoed te krijgen. Dit is een budget vanuit de overheid waarmee u (wanneer u een indicatie heeft) zelf aanvullende mantelzorg of hulp kunt inkopen bij een organisatie die u zelf kiest.
U kunt een pgb budget aanvragen bij de gemeente, zorgverzekeraar of via het zorgkantoor, dit is afhankelijk van de benodigde zorg.

Neem gerust contact op met Maximaal ontzorgd voor meer informatie hierover via telefoonnummer:
06 – 2804 8474

De 3 verschillende pgb vormen

PGB-Wlz

Voor langdurige en intensieve zorg (24/7), in de directe omgeving. Denk hierbij aan chronisch zieken, mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening en kwetsbare ouderen.

PGB-Wmo

Voor hulp in en om het huis, extra ondersteuning, gezelschap, uitjes of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

PGB-Zvw

Voor persoonlijke verzorging of verpleging. Ook voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben, zoals kinderen met autisme.

Maximaal ontzorgd levert geen medische ondersteuning, daarom is onze aanvullende mantelzorg niet van toepassing bij PGB-Zvw.

Het aanvragen van een pgb voor aanvullende mantelzorg is een lastig traject. U kunt een pgb aanvragen bij:

  • De gemeente (PGB-Wmo, PGB-Jeugdwet)
  • De zorgverzekeraar (PGB-Zvw)
  • Het CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg (PGB-Wlz)

U kunt ook een deskundige inschakelen voor hulp bij het aanvragen van een pgb, de kosten voor een mantelzorgmakelaar worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Maximaal
administratief
geordend

Urenregistratie / facturering

Via een afgeschermd deel van ons urenregistratiesysteem krijgt u online toegang tot uw gegevens. Hier vindt u altijd de belangrijkste informatie m.b.t. uw gegevens zoals zorgaanvragen, urenregistraties, facturen, laatste nieuws en documenten.

U ontvangt maandelijks een overzicht met de gemaakte uren die u kunt goedkeuren en daarna betalen uit het gewenste budget.

Aftrek inkomstenbelasting

De kosten van onze aanvullende mantelzorg zijn geheel of gedeeltelijk belasting aftrekbaar. U kunt deze kosten opvoeren als aftrekpost ‘extra gezinshulp’. Dit geldt vaak als u geen officiële indicatie heeft, maar u aantoonbaar wel extra hulp in vorm van aanvullende mantelzorg nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Maximaal sportief

Aansprakelijkheid

Voor al onze medewerkers is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Wanneer er iets gebeurd dat uw eigen verzekering niet dekt dan kunt u hierop een beroep doen.